Selasa, 28 Disember 2010

Islam boleh diterima oleh agama lain.(bersifat 'alamiyah)

Khamis, 23 Disember 2010

Ikhwanul Muslimin?? apa ni?? & sapa pelopor eh??

Selepas Perang Dunia Yang Pertama, kumpulan yang berhaluan ke Barat bergerak begitu hebat sekali di Mesir. Kebangkitan nasionalisma di dunia Islam mencapai puncaknya dengan penggulingan sistem Khalifah Islam Othmaniah di Turki oleh Kamal Attarturk. Pergerakan Pembebasan Wanita Mesir menjadi bertambah kuat apabila wanita kelas atasan Mesir memberontak; enggan memakai purdah. Mereka memakai fesyen Eropah, menghadiri temasya sosial yang bercampur bebas antara lelaki dan perempuan, samada secara tertutup ataupun terbuka. Mereka juga mendesak supaya wanita mempunyai hak yang setaraf dengan lelaki di dalam soal kemasukan ke Universiti. Semuanya ini berlaku di waktu Hassan Al Banna mencatitkan rasa kebimbangan beliau serta rakannya terhadap kebimbangan ini.Kata-kata beliau:

“Hanya Allah yang mengetahui berapa malamkah kita berbincang tentang keadaan negara dan hubungannya dengan segala lapangan hidup rakyat. Apakah kesan dari penyakit masyarakat dan bagaimana untuk menyelesaikannya ? Kami berbincang dengan penuh perasaan sehingga menitiskan airmata. Sebelum kami membuat sebarang keputusan, kami berbincang dengan panjang lebar sekali, tetapi alangkah terkejutnya kami apabila kami bandingkan keadaan ini dengan mereka yang tidak kisah kepada apa-apa, yang asyik bersenang-senang di kedai kopi.”


Dalam catitan yang sama, Sheikh Hassan Al Banna mengakui bahawa keputusan menubuhkan Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah ekoran dari pemerhatian beliau terhadap kejahilan Ummat Islam terhadap Agama mereka. Beliau menganggap bahawa masjid dan khatib khutbah sahaja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Ulamak-ulamak yang ada tidak terdaya untuk menahan serangan dari Puak Modernist selain dari melabelkan mereka murtad. Yang malangnya terdapat juga manusia yang digelar ‘ulamak’ tetapi terlalu mudah untuk bertolak ansur dengan pemerintah dari segi prinsip agama dengan tujuan untuk memuaskan hati taghut-taghut ini. Ulamak Khahirah jatuh ke lembah yang paling menghinakan apabila mereka menyetujui fatwa yang diberi oleh Rektor Universiti al Azhar bahawa Raja Farouk adalah layak untuk memerintah dan layak digelar Khalifatul Mu’min atas alasan “beliau adalah seorang Islam dan datang dari keturunan Rasulullah S.A.W.”.


Dengan tekad bersungguh-sungguh dan sedaya upayanya Sheikh Hassan al- Banna terus menubuhkan pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin demi untuk menyelesaikan nasib yang malang itu. Ikhwanul Muslimin ditubuhkan dalam tahun 1928, sebaik sahaja beliau keluar dari Darul Ulum. Pemimpin-pemimpin Islam yang terkenal seperti Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridha’ lebih mengutamakan penulisan dan dakwah dalam aktivitinya. Apa yang dilakukan oleh Hassan Al Banna bercita-cita untuk menubuhkan satu harakah Islam yang syumul yang akan membimbing seluruh generasi dengan prinsip-prinsip Islam yang menyentuh semua aspek hidup seperti politik, ekonomi dan sosial.


Al Ikhwanul Muslimin adalah satu harakah yang tersusun rapi dengan ahlinya yang dibahagikan kepada peringkat-peringkat tertentu. Terdapat ahli peringkat pertama, peringkat kedua, penyokong dan pekerja. Seseorang itu tidak dinaikkan peringkatnya, sebelum diberi ujian tertentu. Apabila ahli sudah dianggap aktif, mereka akan dipanggil dalam mesyuarat khas, dimana Sheikh Hassan al Banna sendiri yang menjadi ketuanya. Bagi mengendalikan ahli, mereka dibahagikan kepada nuklias, sel, usrah dan barisan. Apabila cawangan-cawangan bertambah, satu yunit pentadbiran ditubuhkan dengan ahlinya dipilih khas oleh Muktamar (General Assembly). Markas akan menerima tentang maklumat semua kegiatan ahli 10 hari sebelum Muktamar.


Di Muktamar, semua cawangan menghantar wakil masing-masing. Persetujuan Markas Pusat diperlukan untuk meluluskan satu-satu keputusan yang dipersetujui oleh Muktamar Cawangan. Markas Pusat juga berkuasa untuk meluluskan atau menahan penubuhan sesuatu cawangan atau Jawatankuasa Tadbir. Untuk melicinkan lagi operasi, Jawatankuasa Pusat menubuhkan Jawatankuasa Kecil bagi department-department tertentu seperti kebajikan masyarakat, hubungan dengan Dunia Islam dan lain-lain. Di Khahirahlah letaknya Markas Pusat. Jawatankuasa Pusat terdiri dari 100 orang Jawatankuasa Pengasas dan 12 orang penasihat, yang dilantik sendiri oleh Hassan al Banna dari Jawatankuasa Pengasas. Setiap ahli membuat bai’ah atau sumpah setia. Mereka bersumpah untuk melindungi saudara-saudara Ikhwan hatta dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, disamping menaruh kepercayaan dan ketaatan dengan lapang dada terhadap ketua mereka. Mereka sanggup menerima perintah walaupun bercanggah dengan kehendak mereka. Disetiap perjumpaan mereka akan memperbaharui sumpah mereka dan mengulangi “Sami’na wa Ata’na”.


Hassan al Banna mengetahui dengan terperinci ahli-ahli yang aktif dan dipercayai. Mereka ini dikehendaki merekodkan aktiviti-aktiviti harian mereka termasuk penghafalan Qur’an serta kehadiran mereka pada sembahyang berjemaah. Mempelajari Al Qur’an, Hadith dan Syari’ah diwajibkan ke atas mereka. Mereka diajar menggunakan bermacam-macam senjata dan pertolongan cemas. Pada akhir pengajian mereka akan diperiksa apa yang telah mereka pelajari. Satu perjumpaan diadakan dua tahun sekali diperingkat cawanganapabila diarah oleh Hassan al Banna.


Di dalam tulisannya, Sheikh Hassan al Banna memegang teguh kepada beberapa prinsip. Pertamanya, beliau melarang keras ahlinya menjadi Ikhwanul Muslimin sebagai tempat medan percanggahan pendapat. Dalam soal ini, Hassan al Banna mengikut nasihat dari seorang Ketua Sufi di mana ia masih berada di bangku sekolah. Ketua Sufi itu telah menasihatkan muridnya supaya jangan berbalah dalam perkara-perkara yang kecil dan jangan menggunakan kalimah-kalimah orang-orang atheist, murtad dan missionari kristian di khalayak ramai.


“Buatlah perkara ini semasa kamu berbincang dan bermusyawarah sesama kamu. Di hadapan orang-orang kampung, gunakanlah perkataan yang berkesan yang dapat membimbing mereka kepada Islam”.


Yang keduanya, Hassan al Banna, begitu kurang mempercayai kalangan orang-orang kaya terkenal yang ingin menyertai Ikhwan. Pada anggapan beliau, mereka berbuat demikian mungkin untuk kepentingan diri atau mencari kepentingan dunia. Di dalam penulisan beliau dan pengikutnya terdapat penekanan tentang kepentingan membentuk harakah secara beransur-ansur. Sesebuah harakah itu mestilah mendapat sokongan orang ramai yang kuat sebelum dapat menggantikan kerajaan yang ada. Massa mestilah diberi dengan cukup prinsip-prinsip perjuangan Islam. Al Ikhwan dapat menjalankan programnya hasil dari kekuatan Iman dan prinsip-prinsip Islam yang tulin, perpaduan dan Ukhwah Islamiah di kalangan ahli-ahli harakah dan penyokong. Al Ikhwan berpendapat bahawa kekuatan hanya perlu digunakan apabila semua cara lain gagal. Di dalam ucapan dan tulisannya, Sheikh Hassan al Banna menafikan bahawa Ikhwan mahu mengadakan Revolusi bunuh membunuh atau Coup d’etat. Tidak juga ia mengatakan langkah tersebut sebagai berkesan.


Aktiviti asas bagi Al Ikhwan ialah soal pendidikan dan pembukaan sekolah-sekolah yang bermacam jenis. Berulang kali Al Ikhwan menyeru kepada Kerajaan Mesir supaya mengambil berat tentang pengajaran agama dan prinsip-prinsip akhlak yang mulia kepada generasi muda yang sedang meningkat umur di sekolah-sekolah umum. Progrem persekolahan yang dilaksanakan sepatutnya mempunyai empat matlamat :


1. Menyebarkan prinsip Agama Islam.


2. Menaikkan taraf moral yang tinggi.


3. Kemegahan terhadap tamaddun Islam.


4. Menyediakan pakar-pakar di dalam semua bidang sains untuk membantu kebangkitan Islam di Mesir.


Di dalam Kurikulum sekolah, al-Ikhwan menyeru supaya pemerintah memberi perhatian yang istimewa kepada sejarah Islam, dan Tamaddun Islam. Mereka juga medesak supaya mata pelajaran Islam diwajibkan di universiti-universiti. Guru-guru yang tidak berakhlak, tidak mnegambil berat tentang Islam serta tidak jujur dalam usaha-usaha untuk memperbaiki negara hendaklah dipecat. Sekolah-sekolah yang bercampur antara lelaki dan perempuan hendaklah diharamkan. Inilah antara contoh dan peranan aktif yang dimainkan oleh Al Ikhwan.


Di Markas Pusat, sebuah Jawatankuasa Khas mengenai penubuhan sekolah-sekolah diadakan. Sekolah-sekolah rendah, menengah, teknik yang ditubuhkan adalah lain dari sekolah-sekolah swasta serta lain dari segi penekanan prinsip Islam terhadap murid-murid. Untuk menghapuskan buta huruf, Ikhwan menubuhkan beberapa sekolah percuma untuk pekerja-pekerja dan orang-orang kampung. Pada siang hari terdapat kelas menghafal Quran sementara di malam harinya terdapat kursus-kursus untuk pemuda yang tidak berpeluang belajar pada siang hari. Kelas bimbingan bagi membantu mereka yang gagal dalam peperiksaan juga diadakan di sebelah malam. Guru-guru yang mengajar terdiri dari pelajar-pelajar universiti yang telah dilatih khas. Mereka juga membuka sekolah “Ummul Mu’minin” bagi Muslimat Ikhwan. Itulah contoh-contoh betapa beratnya perhatian yang diberikan oleh Ikhwanul Muslimin terhadap pendidikan sehingga boleh dikatakan tiada satu pun cawangan Ikhwan yang tidak mempunyai sekolah sendiri.


Dari segi kebajikan masyarakat, Ikhwan memberi bermacam-macam perkhidmatan. Mereka menubuhkan persatuan untuk meningkatkan taraf kehidupan serta memajukan kampung-kampung di Mesir. Salah seorang ahli Ikhwan al Muslimin mendirikan sebuah ladang contoh di atas tanahnya. Di kampung yang lain Ikhwan membina 4 buah kubur untuk digunakan oleh mereka yang miskin. Di tempat lain pula, Ikhwan menjamu 200 orang miskin tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadhan. Cawangan-cawangan Ikhwan berlumba-lumba dalam memberi sedekah kepada orang-orang miskin, mengadakan bekalan letrik ke kampung-kampung dan memungut derma di bulan Ramadhan. Cawangan-cawangan Ikhwan berlumba-lumba dalam memberi sedekah di bulan Ramadhan. Setengah dari ahli Ikhwan menjadi Hakim bagi menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang berlaku di kampung-kampung. Mereka membuat bancian bagi mereka yang tidak berumah dan anak-anak yatim supaya pekerjaan yang sesuai dapat disediakan kepada mereka sejajar dengan umur mereka. Orang-orang cacat dan orang-orang sakit juga mendapat pertolongan dari segi sara hidup.


Masjid-masjid dibina di seluruh negara. Setengah kalangan mewakafkan tanah, sementara yang lain membiayai pembinaannya. Boleh dikatakan semua cawangan Ikhwan mempunyai masjidnya sendiri. Ikhwan juga mengambil berat tentang kesihatan masyarakat. Untuk mencapai matlamat tersebut untuk mendirikan hospital serta gedung-gedung ubat dikebanyakan tempat untuk merawat pesakit-pesakit. Kemuncak kejayaan Ikhwan ialah dengan terdirinya sebuah Klinik Ikhwan di Tanta di mana beribu-ribupesakit dirawat dalam setahun.


Untuk menyebarkan prinsip perjuangan Islam, Ikhwan sangat aktif dalam bidang penerangan. Mereka menerbitkan akhbar harian dan lebih dari sedozen majallah. Di antaranya ialah majallah bulanan, Al Manar, Mingguan Al-Taaruf, Al-Shu’a, Al Nadhir, Ash-Shihah, Al Mabahith, Al Da’awah dan Al Muslimun. Akhbar Harian mereka mendapat langganan yang paling laris dari semua keluaran. Ini adalah kerana matlamat-matlamatnya :


1. Menerangkan Islam sebagai agenda dan sistem hidup yang paling bagus, disampaikan dengan cara yang paling sesuai untuk zaman moden.


2. Mematahkan serangan-serangan yang dihalakan kepada Agama Islam.


3. mendamaikan perselisihan pendapat di antara mazhab-mazhab Islam demi untuk perpaduan Ummat Islam.


Tulisan Sheikh Hassan al Banna dikeluarkan tiap-tiap hari dalam akhbar Ikhwan. Tulisannya amat bernas dengan ayat-ayat Qur’an, Hadith Rasulullah SAW dan syair-syair Arab Klasik. Antara tajuknya termasuk :

1. Program Ikhwan;


2. Perkembangan dan matlamat perjuangan Islam;


3. Bagaimana kita menarik manusia ke jalan Allah;


4. Menuju ke cahaya;


5. Matlamat dan prinsip kita;


6. Ke mana kita ajak manusia;


7. Harakah Kita;


8. Antara Hari ini dan Hari Esok;


9. Risalah Jihad;


10. Untuk mu Pemuda;


11. Ikhwan Muslimin di bawah Panji-panji Qur’an;


12. Tanggungjawab Muslimat; dan


13. Progrem Rohani.


Buku-buku yang ditulis oleh Ikhwan yang lain termasuk :


1. Ikhwanul Muslimin di mata dunia;


2. Palestin dan Afrika Utara;


3. Keruntuhan Tamaddun Barat Moden; dan


4. Islam terus melangkah ke hadapan.


Ikhwan juga mengeluarkan risalah-risalah dan riwayat hidup Hassan al Banna. Penerbitan ini bukan sahaja popular di Mesir malah ianya terkenal diseluruh negara-negara yang berbahasa Arab. Tidak terdapat satu pun pergerakan Islam di negara Arab di zaman moden ini yang dapat menghasilkan minat orang yang begitu kuat terhadap perjuangan Islam serta mendidik mereka dengan semangat Islam. Ini semua adalah kesan dari tulisan-tulisan yang gagah yang ditulis oleh penulis-penulis Muslimin dan Muslimat Ikhwanul Muslimin.


Daripada awal lagi, Ikhwan menerima Muslimat menyertai harakahnya. Sayap Muslimat Ikhwanul Muslimin mempunyai dasar perjuangan yang sama dengan Muslimin walaupun terdapat sedikit ubah suai untuk memenuhi sifat kewanitaan Muslimat. Penekanan yang berat diberi untuk menghasilkan individu-individu Muslimat yang mulia, berakhlak dan suci. Aktiviti Muslimat berkisar pada pendidikan dan kebajikan masyarakat berdasarkan Islam.


Di antara ciri yang menonjol bagi Harakah Ikhwanul Muslimin ialah penekanannya yang berterusan terhadap kepentingan JIHAD. Jihad yang diajar oleh Ikhwan ialah Jihad yang difahami oleh semua orang Islam iaitu Jihad yang tidak mempunyai sebarang unsur tolak ansur. Bukannya konsep JIHAD yang direka-reka oleh Puak Modernist. Ikhwan menganggap bahawa ibadat dan amal soleh seseorang Islam itu sia-sia jika ia tidak bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi untuk mempertahankan Agama Islamnya. Bersedia untuk mati tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia melainkan semata-mata cintakan Allah dan hari Akhirat. Al Ikhwanul Muslimin menaikkan semangat jihad dengan cara menggalakkan pemuda Islam melakukan latihan menguatkan tubuh badan untuk persediaan perang. Akhirnya mereka menubuhkan Unit tentera mereka sendiri untuk mempertahankan harakah apabila diperlukan.


Sheikh Hassan al Banna berkali-kali mengajak orang kampung supaya berjihad menumpas penjajah British dan menghalau mereka selama-lamanya dari Mesir. Beliau tidak bertolak ansur langsung dalam masalah ini dan beliau tidak mempercayai langsung pendapat dan fikiran bahawa masalah ini dapat diselesaikan melalui perbincangan dan mesyuarat yang tidak membawa ke mana-mana. Di dalam peperangan Palestin pada tahun 1948, pasukan sukarelawan Ikhwan Muslimin adalah pasukan yang paling berani berperang di pihak Arab. Apabila Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf penubuhan negara Yahudi di Palestin, Sheikh Hassan al Banna menyeru semua negara Islam meninggalkan Bangsa-Bangsa Bersatu dan berjihad menentang Yahudi.


Sheikh Hassan al Banna dan penyokongnya dengan terang-terang dan berani melaungkan bahawa Islam sajalah agama yang terbaik dan penyelesai kepada semua masalah yang dihadapi oleh Mesir. Matlamat Ikhwanul Muslimin ialah untuk mendirikan masyarakat dan negara Islam di mana Syariah Islam menjadi undang-undang negara. Hassan al Banna berkata :


“Kita tidak akan berdiam diri dan bersenang hati atau berhenti selagi Qur’an benar-benar menjadi perlembagaan negara. Kita akan hidup untuk mencapai matlamat ini atau mati dalam usaha melaksanakannya”.


Al Ikhwanul Muslimin tidak berpuas hati dengan undang-undang negara yang hanya meletakkan Islam sebagai Agama Negara. Mereka mendesak supaya undang-undang Islam dijalankan sepenuhnya di mana kerajaan dan rakyat tunduk kepada undang-undang Allah.


Sheikh Hasan al Banna berkata dalam satu ucapannya :


“Al Ikhwanul Muslimin memegang sikap bahwa Islam mempunyai implikasi yang luas dan menyeluruh. Islam mengawal semua tingkah laku individu dan masyarakat. Setiap sesuatu mestilah tunduk di bawah undang-undangNya dan mengikut ajaranNya. Sesiapa yang menurut Islam dari segi Ibadat saja tetap meniru orang kafir dalam semua hal lain boleh dianggap sama taraf dengan orang kafir”.


Di dalam jawapan kepada salah seorang pemimpin politik di zamannya, beliau berkata :


“Kami mengajak kamu kepada Islam, ajaran Islam, undang-undang Islam dan petunjuk Islam. Kalau ini dianggap politik oleh kamu maka inilah politik yang kami perjuangkan”.


Oleh kerana Demokrasi tulin tidak wujud di Mesir, Hassan al Banna memerintah supaya semua parti politik dibubarkan termasuk Sistem Parlimen kerana ini semua tidak menghasilkan apa-apa melainkan keruntuhan moral dan perebutan kuasa. Hassan al Banna dan pengikutnya berkeyakinan bahawa tidak ada satu pun parti politik Mesir yang wujud di zaman Raja Farouk benar-benar ingin melaksanakan undang-undang Islam atau cinta kepada Islam. Ikhwanul Muslimin bercita-cita untuk menubuhkan sebuah negara Islam Mesir yang kuat dan memansuhkan semua parti-parti yang ada. Begitulah tegasnya sikap al Ikhwanul Muslimin sehinggakan menjadi syarat bagi sesiapa yang ingin menjadi ahli harakahnya berhenti dari menjadi ahli sebarang parti politik yang ada di Mesir pada zaman Raja Farouk.


Walaupun al Ikhwanul Muslimin menyokong Nasionalis Arab Sekular dalam soal membebaskan Mesir dari belenggu Penjajah, dan kesatuan Arab, ini bukanlah menjadi matlamat tetapi cara saja. Menyatukan bangsa Arab adalah langkah pertama kepada penyatuan Ummat Islam di negara Arab. Bebas dari penjajahan bermakna Ummat Islam mempunyai kesempatan untuk menubuhkan sebuah negara Islam.


Malangnya apabila tergulingnya Raja Farouk dalam Revolusi 23hb. Julai 1952, negara Mesir ditukar kepada sebuah Negara Nasionalis Sekular tulin serta terus melanjutkan polisi membaratkan Mesir seperti yang dibuat oleh pemerintah dahulu. Masa telah membuktikan bahawa pemerintah yang baru adalah sama ganasnya terhadap pergerakan Islam seperti pemerintah yang dulu juga malah mereka lebih tamak, zalim dan gila kuasa.


Al Ikhwanul Muslimin bukan mahukan kuasa untuk kepentingan diri sendiri, malah mereka berjanji berkali-kali untuk menyokong sesiapa yang memerintah asalkan undang-undang Islam dijalankan. Semua ini ditolak mentah oleh diktator Tentera yang baru berkuasa itu. Presiden Gamal Abdul Nasser pernah berkata :


“Saya telah bertemu dengan Ketua Penasihat Ikhwanul Muslimin yang telah membuat beberapa tuntutan kepada saya. Perkara pertama yang dia mahu ialah semua wanita diwajibkan menutup aurat. Dia juga mendesak supaya ditutup semua panggung wayang dan tempat pementasan. Dengan lain perkataan dia mahu supaya hidup kita gelap dan mendung. Sudah tentulah menjadi perkara mustahil untuk kita melaksanakannya”.


Percubaan untuk menbunuh Presiden Gamal Abdul Nasser pada December 1954, menjadi alasan yang baik yang ditunggu-tunggu oleh kerajaan untuk menghancurkan Ikhwan al Muslimin. Ikhwan telah dituduh melakukan penembakan itu walaupun Ikhwan berkali-kali menafikannya. Beribu-ribu anggota Ikhwan telah ditangkap, dipenjara dan 6 orang telah digantung hingga mati. Protes dari dunia Islam tidak dilayan langsung. 12 tahun selepas peristiwa itu, iaitu pada tahun 1961, al Ikhwanul Muslimin telah difitnah sekali lagi sebagai penyebab kepada kegagalan dan kemunduran negara. Akhirnya Presiden Nasser telah menubuhkan satu Jawatankuasa Khas yang penting untuk ‘menghapuskan pengaruh gerakan apa yang dipanggil reaksionari Ikhwanul Muslimin’.


Beliau (Gamal Abdul Nasser) telah mencadangkan supaya kuasa ketenteraan


dan undang-undang digunakan untuk menghancurkan Harakah Islam ini. Sebahagian dari cadangan yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Khas itu telah disiarkan dalam An-Nadwa, Mekah seperti berikut :


1. Mata Pelajaran Deeniyah (agama) mestilah dibuang terus dari sukatan pelajaran di Institusi Pengajian di seluruh negara. Semuanya itu akan digantikan dengan kurikulum baru berdasarkan prinsip sosialisma.


2. Komunis mestilah dibantu dan diberi peluang yang luas untuk menghancurkan agama supaya martabat mereka yang berugamaa di Mesir hancur. Tanggungjawab ini diberikan kepada kerajaan yang akan mengizinkan komunis menjalankan aktiviti anti agamanya dengan selantang-lantangnya. Sementara itu agama akan ditindas dari sebarang peluang untuk bergerak.


3. Selepas kita mengkaji dengan dengan mendalam tentang mereka yang tidak terikat dengan Ikhwan tetapi memainkan peranan yang sama dengan Ikhwan, kita merumuskan bahawa kedua-dua kumpulan pendakyah-pendakyah ini bersatu dari segi fikrah dan amalannya. Oleh itu kedua kumpulan ini mestilah dipisahkan dan pertalian mereka diputuskan. Kalau tidak, harinya tidak akan lama di mana mereka akan berganding bahu untuk memberontak menentang kerajaan secara terbuka. Pada masa itu kita akan susah untuk membezakan antara satu dengan yang lain. Adalah wajar kalau kita elakkan bahaya ini dengan menganggap bahawa kedua kumpulan itu adalah sama. Semua ruang untuk perkembangan mereka serta peluang bagi aktiviti intelektual dan praktikal mereka mestilah dihalang. Penyiasatan yang rapi hendaklah dijalankan bagi mengetahui berkenaan dengan perjumpaan dan hubungan mereka antara satu sama lain. Semua ahli ibadat dari sebarang agama mestilah diharamkan dari menjadi ahli sebarang organisasi. Mereka hendaklah juga diharamkan dari tempat-tempat awam, propaganda kebangsaan dan keramaian-keramaian negara.


4. Ikhwan dan simpati-simpatinya mestilah ditindas berterusan serta dipenjarakan. Semua usaha untuk menjaga keselamatan harta benda mereka hendaklah ditarik balik dan diumumkan bahawa keselamatan mereka pun tidak akan dijamin. Berbagai-bagai penyiksaan, penghinaan dan penindasan mestilah dilakukan ke atas mereka supaya mereka tidak akan merasa senang walaupun sesaat.


Akibat dari polisi ini, beribu-ribu Ikhwan termasuk Muslimat ditangkap dengan tidak ada peluang membela diri dan mereka diazab dengan penyiksaan yang tidak ada tolok bandingnya. Hassan Ismail Hudaybi, seorang hakim dan ulamak terkenal yang menggantikan Hassan al Banna debagai Ketua Penasihat Ikhwan telah disiksa walaupun umurnya sudah tua dan uzur. Pada 29hb. Ogos, 1966 tiga orang pemimpin Ikhwan telah dihukum bunuh. Yang paling terkenal di antara tiga itu ialah Ash-Shaheed Sayyid Qutb yang juga seorang ulamak dan penulis terkenal di dunia Arab. Adiknya Muhammad Qutb yang juga seorang penulis yang terkenal. Dua orang adik perempuannya, Aminah dan Hamidah Qutb pun turut dikurung dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Beberapa tahun dahulu. Sheikh Hassan al Banna telah meramalkan mala petaka ini dan memberi amaran kepada pengikut-pengikutnya bahawa Ikhwanul Muslimin akan dihina, ditentang, ditahan, dianiaya, disiksa dan akan dikenakan kesusahan yang amat pahit. Sementara itu beliau berjanji bahawa kemenangan di dunia dan di akhirat akan tetap bersama Ikhwan akhirnya.


Walaupun Ikhwan al Muslimin ditindas di negaranya sendiri, Ikhwan di Syria, Jordan, Lebanon dan Sudan terus bergiat dengan aktivitinya. Di Geneva, Dr. Said Ramadhan mengahwini anak perempuan Hassan al Banna dan menyibarkan prinsip perjuangan Islam di Barat dengan hebat. Beliau keluar dari Mesir apabila beliau dijatuhkan hukuman bunuh oleh kerajaan Mesir.Wallahualam!!!!!!!!

rujukan dari http://shoutulanasiha.blogspot.com/2009/11/al-ikhwanul-muslimin.html

Khamis, 9 Disember 2010

Anda bukan gagal tetapi belum berjaya...

Salam ukhuwah kepada sahabat sekalian.Apa khabar semua?

Pernahkah sahabat menghadapi kegagalan.Gagal ketika exam,gagal dalam menganjurkan sebuah program ataupun dalam perkara yang lain.Dalam post ini saya ingin berkongsi ilmu yang diambil daripada sebuah buku karya Dato' Dr Fadzilah Kamsah dan Dr.Fadzli Yusof iaitu 55 petua orang yang berjaya.

Saya tertarik dengan petua pertama yang ditulis dalam buku itu iaitu Anda bukannya gagal tetapi belum berjaya.Sahabat-sahabat saya yang disayangi,kegagalan itu adalah ujian daripada Allah supaya kita lebih mengingati-Nya.Apa gunanya hidup tanpa ujian?
Kerana ujian itulah mentarbiyyahkan diri kita supaya menjadi lebih baik.Tidak perlulah saudara bersedih dengan kegagalan itu kerana bukan anda seorang sahaja yang ditempuhi dengan kegagalan,ramai lagi yang sama kes macam anda walaupun orang yang terkenal.

Cuba kita lihat seorang tokoh yang bernama Colonel Sanders.Siapa tidak kenal dengan beliau.Beliaulah founder KFC yang selalu orang ramai menikmatinya.Colonel Sanders juga menghadapi beberapa kegagalan dalam ingin mencipta resepi ayam goreng ciptaan diri beliau sendiri.Sikap beliau yang tidak pernah berputus asa dan yakin dia belum berjaya menyebabkan semakin hari semakin bertambah usaha beliau.Akhirnya beliau berjaya apabila orang yang ke-1009 berpuas hati dengan resepi beliau.Sembilan tahun kemudian,beliau membuka restoran beliau sendiri iaitu Kentucky Fried Chicken atau lebih dikenali sebagai KFC.Beliau mendapat keuntungan yang banyak dan restoran beliau menjadi terkenal di persada antarabangsa.

Dalam kisah tokoh di atas menunjukkan bahawa usaha dan tidak berputus asa adalah faktor utama yang penting dalam inginkan sesuatu kejayaan.Biarlah ditimpa dengan 1000x kegagalan asalkan suatu hari nanti pasti akan ada kejayaan itu.Saudara kena ingat bahawa Allah s.w.t berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang bemaksud
"Sesungguhnya bagi setiap kesukaran itu akan akan ada kesenangan.(Sekali lagi ditegaskan)bahawa
bagi setiap kesukaran itu akan akan ada kesenangan".Berpeganglah kepada ayat ini kerana ketika Nabi Muhammad S.A.W sendiri menghadapi kesukaran dalam mengerakkan dakwah Islamiah terhadap umat Baginda sendiri walaupun ditindas dengan para Musyrikin Mekah pada masa itu tetapi akhirnya berjaya menegakkan Islam di seluruh dunia dengan usaha serta pertolongan daripada Allah S.W.T.Tambahan pula, sahabat juga kena yakin bahawa Allah akan membantu diri anda tidak kira masa atau tempat sekiranya kita mengingati-Nya selalu.Berdoalah dan usahalah saudara sekalian agar capai kejayaan kerana Allah tidak akan bagi kejayaan itu sekiranya tanpa usaha walaupun mengeluarkan tangisan berdarah ketika berdoa kepada-Nya.

Akhir kata daripada saya,moga apa yang ditaip ini dapat memberi manfaat kepada sahabat sekalian dan diri saya sendiri.Apa gunanya saya menaip tips ini kalau saya juga tidak buat.Allah juga berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 yang bermaksud
"
Wahai orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah bahawa kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukannya".
Bersamalah kita yakinkan diri kita bahawa diri kita bukannya gagal tetapi belum berjaya dan akan mencuba sedaya upaya untuk mencapai kejayaan.

Wallahualam....

(taken from akramkaichou.blogspot.com)

Sabtu, 4 Disember 2010

Tanggungjawab : Kau Tanggung di Dunia, Kau Jawab di Akhirat !


Tersebutlah al-kisah Musa a.s dalam lembaran Quranul karim. Maka, tercatatlah

“Pergilah kepada Firaun; sesungguhnya ia telah melampaui batas. Musa berkata: “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seprang pembantu dari keluargaku (iaitu) Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadaMu dan banyak mengingatiMu. Sesungguhnya Engkau Maha Melihat kami.” Dia (Allah) berfirman“Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.” (Surah Taha 20: 24-36)

Tatkala hari ini ramai orang merungut dan mengeluh apabila ditugaskan sesuatu tanggugjawab yang berat, tatkala itulah Allah mengajar kita solusinya. Doa pembuka bicara sperti di atas yang biasa kita amalkan rupa-rupanya mengandungi jawapan yang dicari. Hanya malas mentadabbur menjadi hijab mata hati kita dalam memahami ayat Quran.

Musa a.s seorang yang sangat berbeza dengan raja keparat wa karat, Firauan. Bukan nak dibezakan umur, harta ataupun kedudukan. Tetapi, kefasihan lidah yang menjadi garisan tengah antara 2 watak dalam kisah epik tersebut. Seperti Barack Obama, Mahathir dan Anwar Ibrahim, Firauan merupakan seorang pemidato yang hebat. Sudah lumrah, seorang ketua negara memang ada lidah yang menarik perhatian. Beza pula dengan kekasih Allah, doa pelancar bicara di atas menjadi bukti antara kelemahan dalam berbicara yang dimiliki Musa a.s.

Namun, kekurangan bukan alasan. Amanah tetap perlu dibuat. Maka, Musa a.s tidaklah merungut, mengeluh malah menolak tugas yang diberi. Doa dikalimahkan di lidah memohon pertolongan Allah. Sahabat dipinta dalam menemani bagi mengurangkan beban kerja . Jika yang berdoa seorang yang kuat hubungannnya dengan Tuhan Yang Esa, maka pemakbulan doa adalah jawapan terbaik.

Kisah ini baik buat para perungut, para pengeluh malah para pengecut yang mudah sahaja mengalah tatkala tugas telah digalaskan pada bahu mereka. Dek kerana kurang pengalaman, para pemimpin muda seringkali tarik diri bila tanggungjawab membeban diri. Diri dipilih setelah rela menghantar diri ke tempat interview. Maka, kenapakah anda berputus asa saat kerja mula menggunung?

Lihat sahaja Musa a.s. Baginda bukanlah peminta jawatan seperti kita. Tugas Rasul pilihan Allah. Namun, dirinya lebih ‘cool’ bila senarai gerak kerja diberi. Kita pula bagaimana? Yang ringan diambil, yang berat, selamat tinggal.

Maka, kita tanya apakah solusinya. Berdoalah dan carilah teman.

to be continued...

Isnin, 29 November 2010

adakah kita tergolong????

Program Bersama Ustadz di TV 9 pada 18 dan 19 April 2009 bersama Datuk Dr Amran Bin Kasimin yang lalu sangat menarik bertajuk Sihir...

Cuba renungkan pesanan Professor Datuk Dr Harun Din Al-Hafiz


1) Seperti yang kite ketahui... Negara kite nie banyak tugu..... Antara yang famousnya ialah Tugu Kebangsaan, Tugu Helang Laut kat langkawi dan sebagainya..

Tahukah kite bahawa pada tahun 1993, Mufti wilayah

persekutuan telah mengeluarkan fatwa bahawa segala tugu-tugu

itu serta pembinaannya adalah haram...? ciri-cirinya menyerupai berhala...dan melawatnya juga adalah haram...

Setelah fatwa itu dikeluarkan, maka ia digazetkan bermakna tindakan undang2 boleh dikenekan kepada sesiapa yang melawat

tugu kebangsaan!

Tetapi sayang... pihak atasan tidak suka akan keputusan itu maka disuruhnya pihak mufti menarik balik fatwa itu... Setelah berbincang... Mufti tersebut tidak mahu menarik balik fatwa itu... Maka pihak atasan telah menarik balik gazet tersebut maka apa yang tinggal ialah fatwa sahaja...tiada tindakan undang2 yang boleh diambil...
Menurut kupasan Ust. Harun Din, tugu2 ini boleh mendatang syirik...Beliau berkata... ' bawalah dosa anda sebesar langit dan bumi kepada Allah dan Allah mungkin akan mengampunkannya tetapi jika terdapat walau sedikit/sebesar zarahpon dosa syirik maka Allah tidak akan mengampunkan orang itu...

Dan kata beliau lagi... walaupun kita tidak pergi ke tugu2 tetapi jika kita 'redha' atau tidak melakukan apa2, berdiam diri, maka kita juga akan mendapat dosa tersebut iaitu dosa syirik...

2) Contoh kedua yang beliau utarakan dalam perbincangan dosa

syirik ini ialah nama negeri perlis iaitu perlis indera kayangan... ' Menurut kamus dewan...indera bermaksud nama tuhan hindu
manakala kayangan bermaksud tempat di mana tuhan2 bersemayam... maka makna sebenar ialah perlis tempat tuhan hindu bersemayam...Menurut beliau... Nama perlis ini juga mendatangkan dosa syirik...3) Perkara terakhir yang dibincangkan ialah isu perlembagaan negara...Tahukah kawan2 bahawa.... Perlembagaan Negara Fasa ke-14 mengatakan bahawa mana2 undang2 akan terbatal dan tidak
boleh dipakai jika ia bertentangan dengan undang2 yang telah dinyatakan di dalam perlembagaan termasuklah undang2 hudud.... iaitu undang2 yang dicipta oleh Allah.


Kata beliau seterusnya.. ..

Dosa syirik boleh diakibatkan oleh...

1..Mempertahankan perlembagaan serta undang2 ciptaan manusia dan

membuatkannya mengatasi undang2 ciptaan Allah iaitu hudud dll..

2.Menyokong mereka yang mempertahankan perlembagaan.

3.Mereka yang berdiam diri.

4.MEREKA YANG MENGATAKAN BAHAWA HUKUM

HUDUD ITU ZALIM ( BERMAKNA ALLAH JUGA ADALAH ZALIM)sebar-sebarkan email ni pada semua umat Islam. Kalau nak beli AL-QURAN yang dicetak dalam edisi baru. Hati-hatilah kerana ada 4 surah palsu ciptaan KAFIR laknatullah. Surah-surah itu
adalah :

1) AL-IMAN

2) AL-WASAYA

3 ) AL-TAJASU

4) DANAL-MUSLIMOON

Moga kita cakna dengan isu semasa di negara kita sendiri..

Rabu, 3 November 2010

Berehat Di Syurga atau Berehat Di Dunia... Mana Satu Menjadi Pilihan?

Hakikatnya, memimpin diri sendiri adalah jauh lebih payah dari memimpin orang lain. Saya masih teringat kata guru saya, ramai pahlawan dan panglima perang yang hebat di medan perang, tetapi kalah dengan diri sendiri. Jalaluddin ar Rumi pernah berkata:

“Aku melihat ramai yang pandai berenang tetapi lemas di laut, akan tetapi aku belum pernah melihat sampan yang bernama iman dan cinta itu karam di lautan”

Saiyyiduna ‘Umar al Khattab pernah memberitahu bahawa seseorang yang mahu menjadi pemimpin mesti terlebih dahulu mendalami Islam. “tafaqqahu qabla an tasawwadu”, begitulah lebih kurang bunyinya yang bererti “faqihkan dirimu (pelajari dan fahami Islam) sebelum engkau memimpin”. Sangat dalam pengertian ucapan yang pendek ini. Maksudnya, menjadi pemimpin dalam keadaan jahil lalu menurut hawa nafsu amat bahaya sekali. Ia akan menatijahkan kerosakan lebih banyak dari kebaikan.

Kerana itu jugalah Asy Syahid Hasan Al Banna mendahulukan faham sebelum amal, jihad, pengorbanan dan yang lainnya. Jika yang memimpin amal dan perjuangan itu jahil dan berpaksikan nafsu, nescaya rosaklah segalanya.

Namun ini bukanlah bermakna, nak kena lengkapkan diri dahulu baru seru orang kearah kebaikan dan cegah orang dari kemungkaran. Persepsi ini, saya kira amat salah sekali. Hal ini kerana, menyeru manusia kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran, juga merupakan salah satu manhaj mengfaqihkan diri. Untuk diri seorang dai’e, satu sifat penting yang perlu ada adalah berani. Untuk menjadi seorang yang hebat dan memberi impak kepada masyarakat, sifat berani itu sangat dituntut.


Kita merindukan du’at yang berjiwa Khalid Al Walid yang sanggup mati berjuang dijalan Allah SWT. Kita juga merindukan du’at yang berjiwa Umar Al Khattab yang gagah perkasa dan berani menyatakan hak disamping mengkuburkan kebatilan. Dan kita juga amat sekali merindukan jiwa du’at seperti Rasulullah SAW yang berjaya melahirkan generasi du’at yang hebat.

Saya tertarik dengan kekentalan semangat Gabenor Syarifuddin Barghisy. Antara kata-kata beliau yang masyhur:

“siapa yang takut terbunuh atau tertawan, maka lebih baik baginya beristirahat di rumah dengan anak isterinya”

Kata-kata yang berbekalkan keberaniaan terpandu ini dilafazkan oleh beliau ketika dalam mesyuarat yang direncanakan oleh Asaduddin Syirkuh. Mesyuarat kali itu bertujuan untuk mencari resolusi bagi mengalahkan tentera lawan yang teramat ramai. Dan ketika dalam kekalutan mesyuarat itulah, Gabenor Syarifuddin Barghisy melaungkan kata-kata ini.

Jika kita lihat, bukan Gabenor Syarifuddin sahaja yang memperingatkan kita agar jangan kita duduk tanpa berfikir dan beramal untuk Islam. Banyak lagi tokoh lain yang turut melaungkan saranan yang sama. Antaranya, Tuan Guru Nik Aziz. Kata beliau:

“duk sajo tamboh lalai pulok, dosa”(bahasa Kelantan)

Kata Arwah Ustaz Fadzil Noor:

“jangan biarkan sehari dalam hidup anda berlalu tanpa memikirkan tentang Islam”

Mengapa sebegini ramai tokoh-tokoh hebat memperingatkan kita tentang perkara ini. Tujuannya satu sahaja sahabat-sahabat. Agar kita tidak menjadi ASHABUL ‘UQUL AL MUSTARIHAH, yang membawa makna ‘PEMILIK AKAL YANG BERISTIRAHAT’.

Oleh itu sahabat-sahabat, mari sama-sama kita renungkan sejenak. Jika kita lihat, Imam Al Nawawi sendiri tidak membiarkan dirinya beristirahat dari menuntut ilmu. Setengah riwayat menyebut, kesibukan beliau menuntut ilmu sehingga membuatkan beliau terlupa untuk berkahwin. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Memang jauh bezanya dengan kita. Kita belajar pun tak habis lagi, ibadah pun terumbang-ambing lagi.. dah sibuk-sibuk fikir pasal kahwin. “tapi tidak bermakna kahwin awal itu salah”. (^^,).. Perkara ini memerlukan kepada perbahasan yang panjang. Mungkin bukan diruang ini untuk saya menerangkan.

Konklusi yang saya dapat nyatakan disini adalah, yang pertama, orang Islam tidak boleh membiarkan majoriti masa mereka kosong tanpa diisi dengan perkara berfaedah. Sekurang-kurangnya, berfikir dan merenung tentang Islam. Keduanya, orang Islam mesti menjadi berani. Mereka mesti berani mencabar risiko dan menongkah arus.

“SESUNGGUHNYA PEJUANG ISLAM ITU TIDAK MAHU BEREHAT DI DUNIA KERANA MEREKA INGIN BEREHAT DI SYURGA”

Dipetik dari,
i-mujaddid.blogspot.com

JOM PAKAT MAI SHAH ALAM

Isnin, 25 Oktober 2010

The Ummah’s Victory Starts with YOU

One day, a group of people were sitting around and talking about the problems of the Ummah. They began raging about the lack of women’s roles within specific communities, the “backwards” ways that people often behave and the general desperate situation of the Muslims. One woman then shared her analysis, “It’s because of people from [this country] that we are so backwards!” And the racist country-blaming began.

But I know the majority of people who were sitting in that group did not follow Islam’s obligations – they did not pray or fast regularly. Therefore, is it really the people of “that country” that are causing us to have issues as an Ummah? Or is it really our own sins, arrogance, and diseased hearts which are causing us to slide backwards in our relationship with the One Who can easily give us advancement, honor and victory?

There are people being murdered throughout the world. There is massive starvation, cyclical poverty and inhumane occupation. What are we doing as an Ummah to help bring social justice back to our planet (apart from complaining about our state)?
Perhaps many of us are caught up in twenty-odd units of classes. Perhaps some of us are bogged down with work and the responsibilities of life. What can we possibly do, in our locality, consistently, when we are so far away from our brethren who are losing limbs, lives and hope?
We can come back to Allah ‘azza wa jal.
Allah subhanahu wa ta`ala (exalted is He) tells us in Surah Ali-Imran:
“So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are [true] believers.” (Qur’an, 3:139)
Allah is giving us the great news of victory if we are true believers! So let us seek victory in His Promise.
Let us first take responsibility for our own actions. Many of us protest every year against occupations globally, yet many of us will miss dhuhr and `asr prayer on the very same day. Are you the one who will bring liberation back to Palestine? Or is it the One Who controls everything in the Heavens and the Earth? Sometimes we get so caught up with being active to improve the state of others, that we forget that the most important state we need to improve is that of our own selves – that of maintaining our basic obligations towards Allah (swt).
Let’s start focusing on being the BEST social justice advocates: those who bring justice first to our own souls by seeking the pleasure of our Lord, by maintaining what has been obligated upon us, and fighting our base desires to stay away from what has been forbidden to us, and by striving to not only take Allah as our Creator and One we worship, but also as our BEST FRIEND. And let us know that when we seek Allah, Allah (swt) will help quicken our victory in the cause of justice.
Allah promises He “…will help those who help His cause. Indeed Allah is all-Powerful, all-Mighty.” (Qur’an, 22:40)
The scholar Imam Ash-Shinqitee, may Allah have mercy on his soul, stated, “Allah – the Mighty and Majestic – explains in this noble Verse that He has promised to help and give victory to those who help Him. And it is known that the help and victory of Allah comes by following what He has prescribed, obeying His command, [and] avoiding His prohibitions…”[i]
For those seeking to bring humanity, justice and liberation to the oppressed, and dignity and honor back to those who feel humiliated in our Ummah, let us go back to Allah. Let us sincerely, consistently and seriously work on our relationships with Him and allow this to be the drive behind our passion to bring social justice and advancement to our Ummah.
Four Action Items:
  • Start doing one amazing thing to revamp your relationship with Allah! Perhaps it’s saying “Subhan Allahi wa Bi Hamdihi” (all glory and praise be to Allah) 100 times a day. Perhaps it’s beginning to establish praying the sunnah salah before fajr every day. Perhaps it’s making a commitment to do the wajibaat (obligatory actions) and trying one’s best to keep going on this, regardless of the difficulty of the situation.
  • Start running away, sprinting away from one thing you know Allah has asked us to stay away from! The “F” word? Talking smack? Ignoring your mom? Pick one thing to fight and start boxing it out of your life!
  • Begin or maintain whatever you can do to contribute to social justice. We need to do the action while supplicating for, and being certain of, Allah’s Help.
  • Continually make du`a’, in our prostration, when it rains, between the athan and the iqama, in the last third of the night, when you’re fasting, sick or traveling – all of which are times when the du`a’ is accepted – make du`a’ for the Ummah! And have CERTAINTY that Allah will answer.
Why wouldn’t Allah (swt) bring us success when we, as an Ummah, are seeking His pleasure by doing what He has obligated upon us? When we fight ourselves to stay away from what He asks us to stay away from, when we work for the outcome of social justice and make du`a’ with certainty that He will answer – He WILL answer! Let us seek Allah’s pleasure and go back to Him for the sake of those dying unjustly all over the world! What are we waiting for? We have the BEST promise from the One Who NEVER breaks His promise!
“Allah has promised to those amongst you who have iman (certainty of belief) and do righteous actions, that He will grant you the khilafah (succession to authority) in the land…” (Qur’an, 24:55)
And let us know that in the end, Allah is always watching and regardless of what we do, we will always go back to Him:
“And say, ‘Do [as you will], for Allah will see your deeds, and [so, will] His Messenger and the believers. And you will be returned to the Knower of the unseen and the witnessed, and He will inform you of what you used to do.’” (Qur’an, 9:105)
————————————————-
[i] Adwaa’ ul-Bayaan (5/703-704)

credit to : Mutiara Hati

Khamis, 21 Oktober 2010

"top up"


salam..in the name of Allah..da most gracious da most merciful


“Maaf,baki anda tidak mencukupi untuk membuat panggilan”..

Kita sering saja mendengar perkataan ini daripada operator telefon apabila kita kehabisan kredit.Selalunya,apabila kita ingin membuat panggilan,lebih-lebih lagi kepada yang tersayang,apabila mendengar perkataan ini keluar dari telefon,kita akan berasa kecewa dan terus bergegas mencari bekalan ‘topup’.Kita akan memastikan bahawa kredit kita sentiasa penuh.Tetapi,pernah tidak kita aplikasikan ini kepada sesuatu yang lain?

Cuba kita bayangkan.Satu hari,satu suara berkata kepada kita..“Maaf,pahala anda tidak mencukupi untuk membolehkan anda masuk ke syurga”.Pernah tak kita berfikir seperti itu?Bayangkan di hari kebangkitan nanti,perkataan seperti itu diucapkan kepada kita.Bagaimana agaknya perasaan kita ketika itu?Apakah kita masih boleh men ‘top-up’ pahala kita di saat pahala amalan kita yang terlampau sedikit ini dihitung.Bayangkan rasa kecewa yang menyelebungi diri kita,melebihi segala kekecewaan kita gagal dalam peperiksaan di dunia,kecewa dalam interview,kecewa dalam kerja,dalam segalanya.

Kita selalu menangis apabila kita kita kehilangan sesuatu yang amat berharga kepada diri kita.Tetapi,pernah tidak sekali kita menangis mengenangkan dosa-dosa silam kita.Pernah tidak kita mendengar kisah-kisah para alim ulama’,tabi’ tabii’n dahulu,yang selalu menangis mengenangkan dosa mereka yang sedikit.Sedangkan kita? Dosa kita terlalu sedikitkah berbanding mereka yang menyebabkan terlalu sukar untuk kita menitiskan air mata.Tetapi,apabila kekasih kita meninggalkan kita,sampai bengkak mata kita menangis.Betapa lemahnya iman kita..


Ingatkah kita akan kisah Syadad bin Aus? Kenal siapa Syadad bin Aus? Kata Abu Darda’ ..“Setiap umat ada orang fakih,dan antara orang fakih umat ini ialah Syadad bin Aus”.Kembali kepada kisah Syadad bin Aus.Satu malam,Syadad bin Aus hendak tidur,tetapi dia tidak dapat tidur dan hatinya gelisah.Maka dia berkata “Ya Allah,nerakaMu menyebabkan aku berjaga malam,dan hilangkanlah daripadaku rasa mengantuk ini”.Lalu,beliau bangkit dan solat sehingga Subuh.Kisah bagaimana seorang Fakih yang takutkan neraka sehingga tidak dapat tidak tidur malam..Adakah sekuat itu iman kita? Sahabat-sahabat kita di Palestin berjuang mengangkat senjata dan bermati-matian menentang golongan kuffar,dan kita? Hendak mengangkat mata dan selimut untuk pergi solat Subuh berjemaah pun kita tidak mampu,inikan pula hendak pergi berperang.

Mari kita sama-sama muhasabah diri kita..

Suka untuk saya bercerita kisah seorang sahabat Nabi bernama Amir bin Said.Pada zaman pemerintahan khalifah Saidina Umar al-Khattab.Ketika itu,beliau baru sahaja mendirikan rumah tangga.Saidina Umar hendak melantik seseorang untuk menjadi Gabenor di negara Kufah.Dengan berasaskan takwa,Saidina Umar menawarkan jawatan tersebut kepada Amir bin Said,tetapi beliau menolak kerana amanah tersebut terlalu berat bagi beliau.Saidina Umar berkata kembali “Kenapa kamu memilih aku menjadi khalifah sedangkan kamu tidak di belakang aku?”.Akhirnya,Amir bin Said menerima jawatan tersebut dan Saidina Umar memberikan kepada beliau sejumlah wang untuk beliau bertugas sebagai Gabenor di Kufah.Said bin Amir sebaliknya tidak menggunakan wang tersebut untuk dirinya,bahkan bersedekah kepada fakir miskin.Ketika menjadi gabenor di Kufah,pernah penduduk Kufah membuat aduan tentang kepimpinan beliau.

Penduduk Kufah mengadu tentang 3 perkara ; pertama(1),Said bin Umar tidak keluar dua kali dalam masa sebulan.Kedua(2),beliau lambat keluar untuk bertugas pada waktu pagi dan ketiga(3),beliau tidak keluar pada waktu malam.Dengan tawaddu’ Said bin Amir menjawab aduan-aduan tersebut.Beliau tidak keluar dua kali sebulan kerana beliau hanya mempunyai pakaian sehelai sepinggang.Dua hari itu digunakan untuk membasuh dan mengeringkan pakaian beliau.Beliau keluar lambat pada waktu pagi kerana beliau tidak mempunyai khadam atau hamba.Beliau dan isterinya melakukan sendiri semua kerja-kerja rumah.Beliau tidak keluar pada waktu malam kerana beliau memperuntukkan malam beliau hanya untuk beribadat kepada Allah.

Itulah satu contoh kepimpinan dan tauladan yang sepatutnya kita contohi.Walaupun bergelar gabenor,beliau tidak bermegah-megah dengan jawatan itu,bahkan semakin tawaddu’ dan rendah diri.Hendaklah kita memperuntukkan malam kita untuk beribadat kepada Rabb al-Jalil dan tidak mengisi sepenuhnya malam kita untuk melunaskan permintaan manusia kerana untuk memenuhi kehendak semua orang adalah sesuatu benda yang tak mungkin tercapai.Ubatilah hati kita selagi peluang bertaubat masih terbentang dan janganlah menunggu sehingga terbentangnya maksiat-maksiat kita di hari akhirat,baru kita hendak menyesal kerana seperti pepatah melayu “sesal dulu pendapatan,sesal kemudian tiada berguna” .

Berkata ulama’,terdapat 9 perkara yang boleh meng'islah(ubah)kan hati :

1.Membaca al-Quran dengan tadabbur dan memahami maknanya.
2.Mengosongkan perut dengan mengurangkan makan
3.Bangun malam dengan beribadat
4.Bermunajat pada waktu sahur
5.Berdamping dengan orang Soleh
6.Diam daripada perkara-perkara tidak bermanfaat
7.Uzlah daripada orang jahil
8.Jangan selalu bersama mereka(orang jahil)
9.Makan benda yang halal

Konklusinya,marilah kita sama-sama merenung dan menangisi dosa-dosa kita lakukan.Tidak rugi untuk menitiskan air mata kita kerana takutkan Allah kerana titis-titis air mata kita dan amalan-amalan baik kita umpama ‘top-up’ yang akan mengisi ‘kredit’ untuk kita pada hari perhitungan nanti,insyaALLAH..

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah,gementar hatinya..dan apabila dibacakan ayat-ayatNya kepada mereka..bertambah(kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal"..

Isnin, 18 Oktober 2010

SOLAT TAHAJUD-DARI PERSPEKTIF PERUBATAN

Solat tahajud ialah ibadah yang kita lakukan pada malam hari, biasanya tengah malam atau lewat malam. Solat tahajud juga dikenali juga sebagai shalatullail. Solat ini sangat baik dilakukan terutama kepada para pemimpin Islam kerana Rasulullah SAW dan para sahabat r.a tidak meninggalkan solat ini sepanjang hayat mereka, sebagai ibadah tambahan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menggalakkan umat Islam mengerjakan solat tahajud sebagai ibadah tambahan pada waktu malam begitu juga terdapat beberapa hadith Nabi SAW mengenai perkara ini.

TIDUR DAN SOLAT TAHAJUD

Umumnya manusia mengatakan tidur malam perlu antara enam hingga lapan jam sehari. Tetapi pendapat ini ditolak oleh para saintis Barat seperti Dr Ray Meddis, seorang profesor di Department of Human Sciences, England University of Tecnology yang mengatakan bahawa manusia sebenarnya perlu tidur malam selama tiga jam sahaja. Waktu tidur boleh dibahagi kepada dua bahagian – tidur ayam dan tidur lelap. Mimpi biasanya berlaku dalam tidur lelap (deep sleep). Manusia perlu berlatih untuk dapat tidur lelap kerana tidur ayam adalah masa berangan-angan yang membuang waktu sahaja. Tidur yang sebenarnya ialah ketika tidur lelap yang mengikut kajian saintis Barat ialah selama tiga jam.

Kita merasakan bahawa tidur malam kita selalu tidak cukup. Ini kerana kita tidak terlatih atau mengikut peraturan yang perlu diikuti ketika tidur. Apabila seseorang atlit hendak memasuki suatu pertandingan lumba lari dia akan berlatih hampir setahun sebelum perlumbaan itu bermula. Dengan demikian dia ada harapan untuk memungut pingat emas. Demikian jugalah kita mesti melatih diri kita tidur mengikut peraturan.

Mengikut kajian ahli perubatan Barat, sebelum kita merasa hendak tidur, mula-mula sekali kita akan merasa mengantuk (drowsiness) di mana suhu badan kita akan menurun. Dengan mengatur waktu tidur dan menggunakan jangka suhu kita boleh latihkan diri kita untuk tidur bila perlu. Tidur yang diatur boleh menjimatkan masa kita dan membolehkan kita melakukan ibadah dan kerja-kerja lain.
Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik untuk tidur lengkap dengan doa-doanya. Bolehlah kita ringkaskan latihan untuk tidur malam seperti:

1. Makan malam yang sedikit sekadar alas perut supaya tidak lapar. Jika kita makan malam yang banyak ianya akan menyebabkan kita cepat mengantuk dan susah bangun dari tidur, sudah tentu kita akan terlebih tidur pula.
2. Tunaikan solat Isya’ sebelum tidur.
3. Bersihkan tempat tidur seperti tilam, bantal dan cadar dari habuk dan lain-lain kotoran.
4. Amalkan doa-doa sebelum dan sesudah tidur seperti diajarkan Rasullah SAW.
5. Kurangkan masa tidur dari lapan jam sehari kepada tujuh jam sehari untuk bulan pertama latihan, pada bulan kedua, kurangkan masa tidur malam kepada enam jam sehari, seterusnya pada bulan ketiga kepada lima jam sehingga boleh tidur untuk masa tiga jam sahaja.

Cara untuk kita tidur dan bangun juga mempunyai peraturan yang perlu diikuti untuk menjaga kesihatan dan mengelakkan diri dari dihidapi pelbagai penyakit. Umpamanya kita yang suka bangun tidur melompat dari tidurnya boleh menghadapi risiko sakit jantung yang boleh membawa maut. Demikian menurut pendapat seorang doktor dari China-Dr Huang Guoxiong dari Kolej Perubatan Lioning. Di dalam Al-Quran ada menyebut segolongan manusia yang masuk syurga kerana ibadah malamnya dan kurang tidur malam.

Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa ada di alam syurga dan dekat dengan air yang mengalir. Sambil mengambil apa yang diberi oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.” (Surah Az-Zaariyat:ayat 15-18)

Setiap perkara yang di galakkan dalam Islam pasti ada hikmahnya yang tersurat yang kadangkala manusia sendiri tidak dapat memikirkan sebab musababnya. Tetapi yakinlah bahawa Allah telah mengaturkan yang terbaik untuk kita sebagai hambaNya. Oleh itu, lakukanlah segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dibenciNya untuk mencapai satu matlamat yang mulia iaitu Cinta Allah yang pastinya manusia tidak berbahagia apabila memilikinya.

Jumaat, 15 Oktober 2010

Kisah Si Katak Kecil

In the name of Allah The most Gracious most Merciful.

A good story to share.
ponder.. reflect of 'aql n heart.Ada sekumpulan katak buat satu perlumbaan.. semua jenis katak datang.. seemuuua saiz ade, yang besar, sederhana, kecik, gemuk , kurus, dll..semua haiwan dijemput hadir.., raja rimba arahkan unit publicty n promotion dia sebarkan tenantg pertandingan ni. termasuklah seekor katak kecik ni.. katak-katak ni akan berlumba lari utk memanjat satu gunung yang aaamat tinggi.

Hari yang dinantikan tiba... dan wisel pun berbunyi.... priiiit...! semua katak memulakan perlumbaan mereka...kemudian, dengar pula haiwan - haiwan yang jadi penonton 2 bersorak... mereka kata....
" Wah! tingginye gunung ni? Aku sebagai gajah yang besar macam ini pun tak mampu nak sampai ke atas.." zirafah pun sambung...
" Aah la weyh!" sebahagian dari katak 2 terfikir.. logik itu, dan berhenti... terkeluar dari perlumbaan... zirafah pulak sambung...
"Aku yang tiiinggi ni pun tak mampu ni..! tinggi sangat!" sebahagian lagi katak yang dengar tu...., berhenti... sebab mereka pun berfikir apala sangat mereka berbanding gajah n zirafah yang besar tu...kalau diorg pn tak mampu, apetah lagi katak2 tu... tinggal beberapa je katak yang masih teruskan plumbaan.. datang burung sambil terbang..., berkata..." aku ni terbang pun tak tau lg sampai ke tak ke puncak ...ish3..."
Maka.... katak yang tinggal tadi menghentikan pendakian mereka.... kecuali....
katak kecik td...bcampur campur reaksi penonton, kata2 diorang menyatakan impossible dpt naik ke puncak....,dengan nada masing2...tapi..katak tu tak pedulikan..terus je mendaki seorg diri..
Akhirnyaa.... sampai ke puncak...semua haiwan hairan.. kenapa dia mampu, kenapa dia tak tepengaruh dengan kata2 tadi..kenapa dia tak ikut katak2 yang besar untuk berhenti...
soalan2 tu ditanya bertubi2 kepada si katak kecil.. namun...
tiada sebarang jawapan yang diberikan oleh sang katak tu.... rupanya....
katak kecil 2...
PEKAK.....

Pengajaran dari cerita ni... jangan sesekali kite dengar kata2 pesimis dari luar..pekakkan telinga kita..teruskan mendaki..walau sekecil mana pun kita berbanding org lain...kerana...kata2 tu hanya akan menghancurkan impian kita..
fight 4 your dream..
don't eva give up..
jadi mcm katak kecil
yang mampu sampai ke puncak

yang mana gajah, zirafah dan burung yang mmpunyai kelebihan yang lebih pn tak mampu buat.."... ..dan jgnlah kamu berputus asa dr rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dr rahmat Allah melainkan kaum yg kafir."
[Surah Yusuf ayat 12]

Isnin, 11 Oktober 2010

MUET 3

Type of issues might be tested in MUET speaking test>>>>

[ social cultural ], [ economic ]

[ science and technology ], [ sports ]

[ environment ], [ education ], [health ]


* prepare your self for factual points and elaboration


Speaking skills
What you should aim for:

Accuracy: -how to use grammatically correct language.
- how to use correct pronunciation, stress and intonation

Fluency: -how to speak with confidence and fluently
TIME MANAGEMENT

Task A
preparation time: 2 minutes
presentation time: 2 minutes

Task B
preparation time: 2 minutes
presentation time: 10 minutes as a groupTips on how to score for the Speaking Test
  • Read the situation and task carefully to know what you have to do
  • Plan what you want to say by listing the points on a paper. Rearrange the points so that the more inportant points come first (note that elaboration is very important.make sure you elaborate your point cleary)
  • Make sure that you introduce yourself first and inform the others what your task is.
  • Ensure that your input has convincing opening.
  • Move on to develop your points
  • conclude with satisfying conclusion..(if your already reach the time given but haven't conclude your points..just end the points without conclusion[Task A only]...eg:thats all from me thank you)